Sociale activering

De begeleiders van WelFijn worden veelvuldig ook daar ingezet waar mensen geen of een klein sociaal netwerk hebben, een gebrek aan zingeving en (te) weinig activiteiten hebben om aan deel te nemen. We geven hulp bij sociale activering, door deelnemers op de goede weg te helpen en door hen deel te laten nemen aan diverse clubs, verenigingen of diverse soorten van dagbesteding.

Er wordt dan ook gevraagd of mensen iets nodig hebben waar zijzelf op dit moment niet in kunnen voorzien. Ook dat is praktische hulp en vraaggerichte ondersteuning ten behoeve van hun welzijn.

Begeleiding

Zonder problemen door het leven gaan.... de realiteit is dat we geconfronteerd worden met problemen in ons leven. Voor veel mensen zijn aanhoudende problemen vaak moeilijk om mee om te gaan. Vooral als je heel veel problemen ineens over je heen krijgt, als de problemen blijven komen en zich opstapelen.

Voorbeelden hiervan zijn: je relatie loopt niet of dreigt te eindigen, je verliest je baan, je raakt of bent verslaafd, financieel ziet het er niet rooskleurig uit, je trekt je terug uit het dagelijkse leven, je verwaarloost jezelf en je omgeving, je krijgt last van psychische wanorde of huisuitzetting dreigt.

Ervaren begeleiders helpen met directe praktische hulp. Begeleiding om je problemen weer aan te kunnen en de baas te worden. Door thuisbegeleiding stellen wij orde op zaken. Samen met jou en voor jou gaan we aan de slag, om de problemen waar mogelijk aan te pakken.

We kunnen jou helpen om bijvoorbeeld je financiële problemen inzichtelijk te maken, en ervoor zorgen dat je de financiële zaken weer op orde krijgt. Samen met jou zorgen we ervoor dat je de afspraken bij instanties of medische afspraken nakomt. Het helpen je huishouding op orde te krijgen, door bijvoorbeeld samen het huis schoon te houden. Of hulp bij het maken van sociale contacten, een woning zoeken, hulp bij de opvoeding van kinderen, het leren omgaan met een beperking of activiteiten ontplooien die jij leuk vindt. Bij het vinden van een participatiebaan of een leuke dagbesteding kunnen we jou ook helpen.

Thuisbegeleiding is hulp aan mensen die door problemen hun grip op het dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Onze begeleiders bieden een luisterend oor en geven advies.

Meedoen in de maatschappij

We werken aan het herstel, het tegengaan van terugval in de situatie, het behouden van de zelfredzaamheid en het bevorderen van de zelfstandigheid. Zodat je weer zo goed mogelijk mee kunt doen in de maatschappij.

Begeleiding op maat

In samenwerking met onder meer onze begeleiders bieden we ondersteuning en begeleiding op maat, zodat je weer zo goed mogelijk mee kunt doen in het dagelijkse leven. We kunnen jou helpen bij: huisvesting, financieel beheer, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, huishouding, dagbesteding en verslavingsproblemen.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider biedt ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben op gebied van alle onderdelen van de zelfredzaamheidsmatrix: van administratie en financiën, toeleiden naar dagbesteding of werk, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, ADL en sociaal netwerk. Doel daarbij is stabilisatie en verbetering in de leefomstandigheden van de deelnemer.

De ondersteuning is flexibel en sluit aan op de vraag van de deelnemer: intensiever wanneer nodig, korter zo gauw het kan. De hulpvraag is leidend.

De trajectbegeleider biedt ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben op gebied van alle onderdelen van de zelfredzaamheidsmatrix: van administratie en financiën, toeleiden naar dagbesteding of werk, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, ADL en sociaal netwerk. Doel daarbij is stabilisatie en verbetering in de leefomstandigheden van de deelnemer.

De ondersteuning is flexibel en sluit aan op de vraag van de deelnemer: intensiever wanneer nodig, korter zo gauw het kan. De hulpvraag is leidend.

Onze missie

We geven hulp bij sociale activering, door deelnemers op de goede weg te helpen en door hen deel te laten nemen aan dagbesteding. Onze begeleiding is hulp aan mensen die door problemen hun grip op het dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Onze begeleiders bieden een luisterend oor en geven advies.

Meedoen in de maatschappij
We werken aan het herstel, het tegengaan van terugval in de situatie, het behouden van de zelfredzaamheid en het bevorderen van de zelfstandigheid. Zodat je weer zo goed mogelijk mee kunt doen in de maatschappij. Door bij ons dagbesteding te volgen werkt je aan: het aanleren van structuur, het leren van vaardigheden (houtbewerking), het vergroten van je sociaal netwerk, je sociale vaardigheden, zingeving en leuk werk.

Onze visie

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Onze begeleiders zijn gekwalificeerd en hebben minimaal de opleiding persoonlijk begeleiders specifieke doelgroepen MBO niveau 4 of een vergelijkbaar opleiding gevolgd. Zodat de kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Onze methodische en flexibele aanpak zorgt ervoor dat de dienstverlening van een hoge kwaliteit is.